Phát huy vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh


Nghị quyết nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh với phương châm: TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh .

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Sáng 16/1, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chủ trì Hội nghị.  

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo nội dung chủ yếu Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết).

Đồng chí cho biết, trong những ngày qua, khi Nghị quyết được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông đã được dư luận trong nước đặc biệt là người dân TP. Hồ Chí Minh đón nhận nồng nhiệt.

Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Nên mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu để có chương trình hành động sát hợp, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống có hiệu quả, để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là động lực, đầu tàu dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Về nội dung chủ yếu của Nghị quyết, đồng chí cho biết, Nghị quyết nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP với phương châm: "TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh".

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết.
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.

Thành phố phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan toả, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế. 

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 
Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từ Thành phố đến cơ sở khẩn trương triển khai công tác nghiên cứu sâu, kỹ, quán triệt nghiêm túc nội dung của Nghị quyết. Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội được Bộ Chính trị đồng thuận, Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép để phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu thị quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đồng thời đóng góp những ý kiến để giúp TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng đã gợi mở một số vấn đề.

Trước hết, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, qua đó nâng cao và thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố với phương châm “TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tập trung xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ quan, địa phương, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của Thành phố, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thứ ba, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, Thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm. Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho Thành phố.

Thứ tư, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phát huy tính năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung của cán bộ Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP. Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Thứ năm, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng toàn Thành phố thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền Thành phố theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí, yêu cầu phát triển.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này không chỉ của riêng TP. Hồ Chí Minh, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các bộ, ban, ngành đoàn thể, cùng phối hợp, chung tay xây dựng TP. Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần mà Nghị quyết đã đề ra. Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo V. Lê/dangcongsan.vn