Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới

Nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới, Học viện Tài chính phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán và Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đồng tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ tư với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. Tham dự và làm diễn giả chính trực tiếp có GS. Robert Durand, Đại học Curtin (Australia); tham dự và làm diễn giả chính trực tuyến qua Zoom có TS. Hafiz Muhammad Ali - Đại học UCSI (Malaysia).
Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính

Thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đã không ngừng đổi mới hoạt động giảng dạy nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Tài chính.
Tăng cường đào tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

Tăng cường đào tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

Đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời ứng phó với bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng trên khắp toàn cầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức, viên chức ngành Tài chính theo hình thức trực tuyến đã được Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tiếp cận và triển khai kịp thời.