Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính

PV.

Thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đã không ngừng đổi mới hoạt động giảng dạy nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Tài chính.

Ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Nguồn: MOF
Ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Nguồn: MOF

Phát biểu tại Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2020 của Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính ngày 6/1/2021, ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính cho biết, trong năm 2020, khắc phục những khó khăn do tình hình dịch bệnh gây ra, Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng và các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao.

Đặc biệt, để các khóa học diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn nhiều bởi ảnh hưởng của đại dịch, Nhà trường đã áp dụng mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng Hệ sinh thái, phần mềm Microsoft Office 365 trong tổ chức học trực tuyến...

Việc áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến đã khắc phục các khó khăn nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Tài chính; đồng thời, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đã xác định 04 trụ cột quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm giúp cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức có trọng tâm, gắn với chức năng nhiệm vụ của nhà trường với Bộ Tài chính.

Theo đó, Nhà trường đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch bậc, chức danh lãnh đạo quản lý… nhằm hoàn thiện chứng chỉ, bằng cấp cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển đội ngũ chuyên gia cho Ngành; Đào tạo, bồi dưỡng diện rộng thông qua ứng dụng công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý tài chính, kế toán cho các bộ, ngành địa phương tạo cánh tay nối dài về chức năng quản lý tài chính của Ngành.

Nhờ đó, năm 2020, Nhà trường đã tổ chức tổng số 275 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 19.735 lượt học viên, tăng 65 lớp và tăng hơn 6.000 lượt học viên so với năm 2019.

Trong năm 2021, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính “Kỷ cương, trách nhiệm và chuyên nghiệp”.