Kinh tế thế giới năm 2022: Hy vọng bức tranh tươi sáng hơn

Kinh tế thế giới năm 2022: Hy vọng bức tranh tươi sáng hơn

2021 là năm thứ hai cả thế giới đối phó với đại dịch COVID-19. Trong năm qua đa số các nước đều đã bước vào giai đoạn thích ứng với dịch bệnh, cố gắng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới để từng bước phục hồi kinh tế, song tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn với các loại biến chủng mới xuất hiện, các nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với một số tín hiệu tích cực trong kiểm soát dịch bệnh và quyết tâm chấm dứt đại dịch trong năm 2022, đặc biệt là nỗ lực của các nước trong việc điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô, phục hồi nền kinh tế, hy vọng về một bức tranh tươi sáng hơn cho nền kinh tế thế giới năm 2022 đang dần hiện rõ.