Doanh nghiệp - lực lượng tuyến đầu khôi phục kinh tế

Doanh nghiệp - lực lượng tuyến đầu khôi phục kinh tế

Kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, TP. Cần Thơ thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg. Từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng là thời điểm các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu bước vào mùa sản xuất cao điểm, đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng đã ký kết, chạy nước rút để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm...
Hải quan Bình Dương tham gia nơi tuyến đầu chống dịch

Hải quan Bình Dương tham gia nơi tuyến đầu chống dịch

Ngay khi nhận được của chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương huy động bổ sung lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, với tinh thần xung kích, không ngại khó khăn, nguy hiểm 63 cán bộ của Cục Hải quan Bình Dương đã đăng ký tham gia ngay vào cuộc chiến chống dịch.