6 nhóm giải pháp trọng tâm của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang trong năm 2022

6 nhóm giải pháp trọng tâm của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang trong năm 2022

Năm 2021, bám sát kế hoạch, chương trình hành động, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, KBNN Tuyên Quang đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
Tuyên Quang phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản

Tuyên Quang phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia năng suất chất lượng 712, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản.
Tuyên Quang chú trọng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tuyên Quang chú trọng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn triển khai các hoạt động phục vụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đạt nhiều kết quả khả quan.