Dòng tiền đã có sự dịch chuyển về nhóm bluechips

Dòng tiền đã có sự dịch chuyển về nhóm bluechips

Dòng tiền ngắn hạn có thể tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, bên cạnh đó đã có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu bluechips, trong đó chủ yếu là cổ phiếu ngân hàng cho mục tiêu dài hạn hơn.
Tín hiệu tiêu cực cho hút vốn ngoại

Tín hiệu tiêu cực cho hút vốn ngoại

Việc cổ phiếu Việt Nam bất ngờ bị giảm tỷ trọng trong rổ MSCI Frontier Markets Index đang là tín hiệu không tích cực, phần nào ảnh hưởng tới dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.