Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Hiện nay có không ít quan điểm khác nhau bàn về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế. Do vậy, bài viết nghiên cứu về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, để từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho loại hình doanh nghiệp quan trọng này.
Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) được xem là mắt xích quan trọng trong việc liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, KTTT và HTX vẫn chưa phát huy hết vai trò trong nền nông nghiệp hiện đại và rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là sự chủ động của các thành viên HTX.
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò Việt Nam

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò Việt Nam

Trưa ngày 6/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh (từ ngày 31/10 đến ngày 3/11), thăm chính thức Cộng hòa Pháp (từ ngày 3/11 đến 5/11).
Để khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân khẳng định vai trò trong nền kinh tế

Để khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân khẳng định vai trò trong nền kinh tế

Chủ trương nhất quán của Đảng ta là đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xác định rõ vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng, có vai trò lớn trong huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.