Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Nhấn mạnh quan điểm khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 3 ưu tiên rà soát trong công tác cải cách hành chính (CCHC) hiện nay, gồm: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát những thủ tục mà người dân, doanh nghiệp cần; rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức để có biện pháp xử lý phù hợp.
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 8 đề mục.
Cải cách thể chế pháp luật hải quan phù hợp với cam kết quốc tế

Cải cách thể chế pháp luật hải quan phù hợp với cam kết quốc tế

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, bà Trần Thị Thuý Hoà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hải quan được ban hành trong thời gian qua đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Quy định mới về sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quy định mới về sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 6/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Dù số lượng văn bản mà Bộ Tài chính được giao chủ trì thường rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, nhưng những năm qua, Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo những định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạp pháp luật tài chính, đáp ứng được các tiêu chí về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch.
Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Tổng cục Hải quan lập “kịch bản” thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm

Tổng cục Hải quan lập “kịch bản” thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 138/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 38/QĐ-BTC của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài chính.
Xây dựng, hoàn thiện chính sách đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định

Xây dựng, hoàn thiện chính sách đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản và đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.