Ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới

Ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) mới đây đã có Công văn số 57/BCĐ389-VPTT chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Tăng cường ngăn chặn buôn lậu theo đường hàng không

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu theo đường hàng không

Nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống buôn lậu.
Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong những tháng cuối năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... đã phát hiện một số doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”.