Ông Trần Nam Trung giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Ông Trần Nam Trung giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Sáng ngày 29/8/2022, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính đối với ông Trần Nam Trung – Phó Chánh Văn phòng, chuyên trách Giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.