Vietbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 120.000 tỷ đồng trong năm 2021

Vietbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 120.000 tỷ đồng trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Ngân hàng Việt nam Thương tín (Vietbank - HOSE: VBB) vừa kết thúc ngày 26/04/2021 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Trong đó, ngân hàng này xây dựng kế hoạch kinh doanh phấn đấu năm 2021 đạt mức lợi nhuận trước thuế là 1.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng.
Quản trị rủi ro ngân hàng, “nhỏ cũng phải có võ”

Quản trị rủi ro ngân hàng, “nhỏ cũng phải có võ”

Thiết lập hệ thống quản trị rủi ro chuẩn mực là điều kiện cần để các ngân hàng yên tâm đẩy mạnh tăng trưởng, trong bối cảnh cuộc đua số hóa ngày càng khốc liệt và mạnh mẽ hơn. Trong cuộc đua này, nhiều ngân hàng nhỏ không chỉ đáp ứng đẩy đủ các chuẩn mực quản trị rủi ro, mà vẫn bắt kịp với tốc độ thay đổi của thị trường.
Vietbank được được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Vietbank được được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2074/NHNN-TTGSNH ngày 30/3/2021 chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín (Vietbank) tăng vốn điều lệ thêm 586.627.865.600 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017-2019.
Vietbank triển khai nhiều hoạt động hướng đến khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19

Vietbank triển khai nhiều hoạt động hướng đến khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19

Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid 19, Vietbank đã thực hiện nhiều chương trình hướng đến khách hàng. Nổi bật trong số đó là chính sách gia hạn, miễn giảm phí và lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, vận tải, kho bãi, vui chơi giải trí, nông nghiệp...
Vietbank có Tổng giám đốc mới

Vietbank có Tổng giám đốc mới

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Vietbank (mã chứng khoán VBB) chính thức bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 8/3, nâng tổng số thành viên trong ban điều hành lên 7 người.