Vietbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 120.000 tỷ đồng trong năm 2021

Thu Mừng

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Ngân hàng Việt nam Thương tín (Vietbank - HOSE: VBB) vừa kết thúc ngày 26/04/2021 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Trong đó, ngân hàng này xây dựng kế hoạch kinh doanh phấn đấu năm 2021 đạt mức lợi nhuận trước thuế là 1.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng.

Vietbank xây dựng kế hoạch lợi nhuận phấn đấu đạt 1.100 tỷ đồng trong năm 2021. Ảnh: Thu Mừng
Vietbank xây dựng kế hoạch lợi nhuận phấn đấu đạt 1.100 tỷ đồng trong năm 2021. Ảnh: Thu Mừng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được xây dựng trình Đại hội phù hợp với tình hình chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó ngân hàng này phấn đấu năm 2021, mức lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng (trong điều kiện khi được Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng).

Tờ trình với 17 nội dung được thông qua 100%, đáng chú ý là ngân hàng này xây dựng 2 kịch bản kinh doanh, trong đó kế hoạch kinh doanh phấn đấu (trong điều kiện khi được Ngân hàng nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng) là: tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng (tăng 31% so với năm 2020); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ (tăng 21% so với năm 2020); tổng huy động vốn (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 91.000 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020); lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Ngoài kế hoạch kinh doanh được thông qua, ĐHĐCĐ Vietbank năm 2021 còn thông qua một số nội dung khác đáng chú ý: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát); Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán...

Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Thu Mừng
Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Thu Mừng

Một nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 với sự thống nhất cao. Theo đó, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm: ông Dương Nhất Nguyên, bà Quách Tố Dung, bà Lê Thị Xuân Lan, bà Lương Thị Hương Giang và ông Nguyễn Hữu Trung; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm ông Mạc Hữu Danh, ông Hứa Ngọc Nghĩa và bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung.

Theo Vietbank, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Vietbank, năm mở đầu một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn hoạt động mới với định hướng “tăng tốc, tăng trưởng quy mô, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng trong mùa Covid 19 đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững. Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là “top 15 Ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025”.

Trải qua hơn 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank đã nỗ lực vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, biến động của nền kinh tế nói chung và từ nội tại nói riêng, luôn chủ động, từng bước khẳng định nền tảng nội lực và đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, quản lý tốt rủi ro. Vietbank đã và đang kiên định với mục tiêu hoạt động “tăng trưởng, an toàn, bền vững và hiệu quả”, quyết tâm đưa thương hiệu Vietbank đến gần hơn với khách hàng.

Vietbank đã ghi những dấu ấn nổi bật khi liên tiếp đươc các tổ chức uy tín vinh danh thông qua các giải thưởng giá trị: “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020", "Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng 2020", "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020”...