Ông Dương Nhất Nguyên trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025

Lưu Huyền

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào sáng ngày 26/4/2021, chiều cùng ngày, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025. Ảnh: Vietbank
Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021 – 2025. Ảnh: Vietbank

Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và ông Nguyễn Hữu Trung, thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kiêm thành viên HĐQT độc lập.

Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025
Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Dương Nhất Nguyên tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, Trường Đại học DeVry, Hoa Kỳ. Ông đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - tài chính - ngân hàng. Trước khi về Vietbank, ông từng giữ các vị trí điều hành, quản lý tại nhiều doanh nghiệp (Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hoa Lâm; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm) và điều hành nhiều dự án lớn của Tập Đoàn Hoa Lâm.

Ông Dương Nhất Nguyên tham gia Ban Điều hành Vietbank từ tháng 01/2013 với vị trí Phó Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến nay, ông trải qua các vị trí quản trị, điều hành tại Vietbank: Phó Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngoài ra, ông Dương Nhất Nguyên còn phụ trách chỉ đạo các dự án chuyển đổi của Vietbank như: Dự án tiền lương, Dự án tái định vị thương hiệu, Dự án Corebanking, Dự án Ngân hàng số... với vị trí Trưởng Ban chỉ đạo dự án.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto - Canada. Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada; Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada; Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA); Thành viên Ban dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan Trung tâm Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basell 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, hướng tới hoàn thành mục tiêu của giai đoạn mới 2020-2025, đưa Vietbank vào top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025.