Tiền Giang khai thác hiệu quả vùng động lực công nghiệp

Tiền Giang khai thác hiệu quả vùng động lực công nghiệp

Tập trung phát triển các vùng động lực được xác định là một trong những nội dung của các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung khai thác, phát triển có hiệu quả vùng động lực khu vực Gò Công và Đông Nam Tân Phước về công nghiệp.