Tổng cục Thuế triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập

Tổng cục Thuế triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập

Tổng cục Thuế cho biết, tổ chức tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập là một trong những công việc trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Công tác này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong việc kê khai, kiểm soát  tài sản, thu nhập.