Năm 2023: Xác minh tài sản, thu nhập của 67 cán bộ cấp vụ ở khối Chính phủ


Theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên, đã chọn ra 67 cán bộ cấp vụ và tương đương ở các cơ quan Trung ương thuộc khối Chính phủ, để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát của TTCP.
Dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát của TTCP.

Thực hiện triển khai Kế hoạch số 266/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 8/2, tại Hà Nội, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của TTCP năm 2023.

Đây là năm thứ hai triển khai quy định về xác minh TSTN bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, nên công tác chuẩn bị được làm bài bản, sớm hơn năm 2022.

Cuộc bốc thăm do TTCP chủ trì thực hiện với sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong danh sách xác minh.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được xác minh năm 2023 gồm 9 cơ quan: Bộ Công thương, TTCP, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tổng số người được lựa chọn để xác minh tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 67 người.

Hình thức lựa chọn người được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Thời điểm tiến hành xác minh là quý II, III và quý IV/2023.

Tại buổi bốc thăm, dưới sự chứng kiến của đại diễn lãnh đạo TTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn 67 người tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Trong số 67 người, Bộ Thông tin và Truyền thông có 04 người, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 11 người, Thanh tra Chính phủ có 03 người, Bộ Công thương có 17 người, Bộ Giao thông vận tải có 07 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 03 người.

Theo Vy Anh/dangcongsan.vn