Doanh nghiệp thủy sản phía Nam tăng tốc để về đích

Doanh nghiệp thủy sản phía Nam tăng tốc để về đích

Sản phẩm cá tra, một mặt hàng chủ lực từ các doanh nghiệp (DN) thủy sản phía Nam đã chi phối 95% nguồn cá thịt trắng toàn cầu, xuất khẩu tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp thủy sản lãi đậm, đóng góp tích cực cho bức tranh xuất khẩu. Tăng tốc để cán đích là mục tiêu trong 4 tháng cuối năm của nhiều thương hiệu thủy sản phía Nam.