Nông sản Việt vẫn thưa thớt trên kệ siêu thị EU

Nông sản Việt vẫn thưa thớt trên kệ siêu thị EU

Chúng ta thấy nông sản Việt trên kệ hàng ở thị trường EU thật hãnh diện nhưng cũng cần nhìn thẳng là thị phần vẫn còn mỏng manh. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mở đường xuất khẩu sang EU nhưng đã đến lúc không nên đi lại cách cũ, mà các doanh nghiệp cần liên kết với nhau để đi xa hơn.
Điểm yếu của hàng Việt trong hội nhập

Điểm yếu của hàng Việt trong hội nhập

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là EVFTA đều đề cao các tiêu chí phụ để sản xuất ra sản phẩm như môi trường, quan hệ lao động…