Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo vệ môi trường sống. Đảng ta nhiều lần khẳng định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao. Do vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường.
Ý thức, trách nhiệm trong kinh doanh

Ý thức, trách nhiệm trong kinh doanh

Đầu năm 2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) phát hiện 3 container vỏ bọc nệm nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng gắn mác “Made in Vietnam”, “Manufactured by Super Foam Vietnam Ltd” và ghi cả tên nhà nhập khẩu là doanh nghiệp (DN) có địa chỉ tại California, Hoa Kỳ.