Rủi ro lạm phát liệu đã qua?

Rủi ro lạm phát liệu đã qua?

Sự quan tâm của thị trường toàn cầu đang tập trung vào các dữ liệu cho thấy lạm phát có thể đã đạt đỉnh và quay trở lại “tạm thời”. Nhưng các nhà kinh tế lại đưa ra cảnh báo thận trọng hơn...