VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số

Theo kế hoạch chuyển đối mã mạng của Bộ Thông tin và Tuyền thông, vệc chuyển đổi 60 triệu thuê bao 11 số sang 10 số sẽ được thực hiện từ 0 giờ ngày 15/9 tới. Với những thay đổi trên, 7 chữ số cuối của thuê bao 11 số vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi mã mạng.

[Video] Thuê bao 11 số của năm nhà mạng sẽ được thu gọn còn 10 số

Thuê bao 11 số sẽ chính thức đổi thành 10 số từ 15/9/2018

Hàng chục triệu thuê bao di động 11 số sắp chuyển thành 10 số

Thuê bao di động, vì sao phải bổ sung ảnh cá nhân?

Mã chuyển đổi các mạng cụ thể như sau:

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM