VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ảnh minh họa.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Nâng cao năng suất, chất lượng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán tháng 9: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt báo hiệu khả năng sẽ chững lại

Tăng cường đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Theo đó, Thông tư số 20/2020/TT-BTTT ngày 3/9/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn mang ký hiệu QCVN 50:2011/BTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Về quy định kỹ thuật, thiết bị điện thoại VHF phải là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng thiết bị này trao đổi thông tin trên tàu khi hoạt động tại các tần số phù hợp.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Thiết bị phải bao gồm tối thiểu: Một máy thu/phát tích hợp có ăng ten và pin; một bộ phận điều khiển tích hợp có phím nhấn để phát và một loa và micrô bên trong. Thiết bị phải có màu vàng sáng, hoặc màu cam, hoặc được đánh dấu bằng các màu vàng sáng hoặc màu da cam. Các cấu trúc về cơ khí, điện và việc lắp ráp hoàn thiện thiết bị phải tuân thủ thiết kế tốt theo mọi phương diện, thiết bị phải được thiết kế thích hợp cho việc sử dụng trên tàu thuyền...

Về tần số và công suất, thiết bị chỉ hoạt động trên các kênh tần số đơn để thông tin thoại với điều khiển bằng tay. Đồng thời, thiết bị phải có một bộ chọn kênh và phải chỉ rõ dạng đăng ký kênh mà thiết bị đang hoạt động như quy định trong Phụ lục 18 của “Thể lệ vô tuyến điện quốc tế”…

Ngoài các quy định trên, Thông tư số 20/2020/TT-BTTT còn quy định chi tiết các nội dung như: Điều chế phụ trội của máy phát; yêu cầu cho máy thu… Đồng thời, quy định về quản lý thiết biệt điện thoại VHF thuộc phạm vi điều chỉnh phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này và công bố hợp quy theo quy định hiện hành.

Để thực hiện hiệu quả quy chuẩn mới này, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM