VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tự hào truyền thống Vietcombank

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đoàn Thái Sơn – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (ngoài cùng, bên trái) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vietcombank

Tự hào truyền thống Vietcombank

Trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Nhà nước và ngành Ngân hàng giao. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Vietcombank đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc, đột phá, mang nhiều dấu ấn lịch sử.

Thương hiệu Vietcombank đứng đầu về giá trị thương hiệu tài chính tại Việt Nam

Vietcombank bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ngân hàng số

Vietcombank Lào ký hợp đồng tín dụng với AEON Lào

Vietcombank đứng đầu các thương hiệu bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam

Đổi mới trong công tác xây dựng đảng tại Vietcombank

Xuyêt suốt giai đoạn này, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Vietcombank ngày càng được thể hiện rõ nét với tầm vóc mới. Đảng bộ Vietcombank đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bên cạnh việc chỉ đạo thường xuyên, định kỳ về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã tiên phong triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá: Tổ chức cho hơn 60 cán bộ, đảng viên thăm quần đảo Trường Sa; tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn hệ thống với giảng viên là Uỷ viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các Bộ/Ngành; đổi mới cơ cấu nhân sự để nâng cao vị thế và hiệu lực của các cấp ủy Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Vietcombank luôn coi trọng vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Mô hình tổ chức đảng toàn hệ thống từng bước được xây dựng, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Vietcombank.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình hoạt động, Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn mô hình tổ chức đảng để phù hợp với đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy của Vietcombank.

Nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng ủy và Ban lãnh đạo trong toàn hệ thống tạo điều kiện thực hiện thành công quá trình cơ cấu lại và phát triển của Vietcombank, Đảng uỷ đã và đang tiếp tục thực hiện chủ trương tiếp nhận, thành lập mới các tổ chức đảng tại các Chi nhánh mới thành lập tại các địa phương như: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam... Từ 28 tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 1.000 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay, Đảng bộ Vietcombank đã phát triển lên 74 tổ chức Đảng trực thuộc. Với việc tiếp nhận và thành lập mới này, các chi nhánh có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Vietcombank đã tiếp tục ổn định công tác tổ chức xây dựng Đảng và thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh.

Còn tại Trụ sở chính, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Quy định 69-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp. Đảng ủy Vietcombank đã là đơn vị đầu tiên trong khối Tài chính ngân hàng thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) thực hiện thành công việc hợp nhất này trên cơ sở quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo nguyên tắc thủ trưởng cơ quan hợp nhất là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy hoặc Đảng ủy viên.

Việc thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư đã nâng cao vai trò của cấp ủy bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại Vietcombank. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank còn chú trọng vào việc xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp uỷ. Trong kiện toàn cấp uỷ, Đảng uỷ đã đặt trọng tâm vào xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp uỷ, cấp ủy viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí công tác. Trong bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ bí thư, cấp uỷ các cấp, Đảng uỷ chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, tập huấn với tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi, thông qua đó, góp phần gắn kết lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động.

Năm 2020, bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức nhiều cuộc họp, các buổi hội thảo chuyên đề nhằm tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối DNTW lần thứ III. Đây là những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Trung ương, Đảng bộ Khối DNTW… Qua 5 năm 2015 – 2020, Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào kể trên là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, chung sức của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank; chiến lược lãnh đạo đúng đắn và tinh thần gương mẫu của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, để từ đây, đạt được nhiều dấu ấn vẻ vang khi lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ Vietcombank được tín nhiệm bầu 02 đồng chí tham gia vào: Ban Thường vụ Đảng ủy (1 đ/c) và Ban chấp hành Đảng bộ Khối (1 đ/c) với tỷ lệ số phiếu bầu cao. Đây cũng là lần đầu tiên 1 Đảng bộ của một NHTM có được vinh dự này. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người đứng đầu Vietcombank - Chủ tịch HĐQT đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hiện nay đang giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy – 1 trong những người lãnh đạo đứng đầu của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Với những thành tích xuất sắc đó, Đảng bộ Vietcombank đã được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ cho tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới

Sự đổi mới nói trên hầu như đã thay đổi toàn diện Vietcombank, đưa đến những luồng gió mới đã góp phần để Vietcombank đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020 của Vietcombank như là một điểm sáng nổi bật trong toàn ngành ngân hàng: Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, tổng tài sản tăng bình quân 16%/năm, chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng từ năm 2017; Tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 17%/năm, mức cao trong các tổ chức tín dụng Nhà nước; Chất lượng hoạt động được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,6%, mức rất thấp so với tỷ lệ chung của ngành ngân hàng; liên tục xác lập và tự bứt phá vượt mức kỷ lục về lợi nhuận của chính mình năm 2019 và năm 2020 lợi nhuận tăng trên 23.000 tỷ đồng (tương ứng ~ 1 tỷ USD), tăng gần 4 lần so với năm 2015, đưa Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ, về đích sớm trước 1 năm so với Chiến lược 2015 - 2020, đưa Vietcombank vững chắc trở lại vị trí số 1 về lợi nhuận đồng thời có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước trong số các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Cùng với đó tiến bước vào trong Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn cầu.  

Tư duy mới, tầm nhìn mới nên chỉ trong 1 thời gian ngắn, Vietcombank đã xây dựng nên một Chiến lược phát triển đúng đắn với lộ trình phù hợp. Cụ thể, hệ thống cơ chế quản trị nội bộ được đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả: cơ chế tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển; cơ chế tạo động lực bằng KPIs, đơn giá tiền lương; là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam; cơ chế giao kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch...; hàng loạt dự án chuyển đổi, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin được triển khai nhằm tạo dựng nền tảng cho giai đoạn tới. Hệ thống mạng lưới phát triển nhanh và vươn tầm quốc tế: Vietcombank hiện là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam với gần 600 chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện/đơn vị thành viên trong và ngoài nước gồm: Công ty tài chính tại Hồng Kông, Văn phòng đại diện tại Singapore, Công ty chuyển tiền tại Mỹ, Ngân hàng 100% vốn của Vietcombank tại Lào, Văn phòng đại diện tại New York và hiện cũng là NHTM đầu tiên của Việt Nam được cấp phép thành lập chi nhánh tại Australia. Bên cạnh đó, uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Vietcombank được nâng cao và lan tỏa mạnh mẽ, ấn tượng. Vietcombank không chỉ liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” mà còn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành, địa phương, khách hàng và xã hội đánh giá cao…

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát triển, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và NHNN cùng Đảng bộ Khối DNTW, ngay từ những năm đầu của thập kỷ thứ 2, thế kỷ 21, Vietcombank đã chủ động xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Mục tiêu Vietcombank hướng đến là nắm bắt được xu thế phát triển kinh tế, phát triển dịch vụ tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, xu hướng khách hàng nhằm đưa ra các giải pháp đúng, phù hợp để chủ động nắm bắt những cơ hội, vượt qua những thách thức, phát huy thế mạnh, tiếp tục củng cố và khẳng định vị thế trong nước và khu vực.

Theo đề án này, trong giai đoạn tiếp theo, Vietcombank sẽ phát triển với định hướng trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng số 1 tại Việt Nam, khẳng định vị thế 1 trong 50 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 1 trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 1 trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu và có đóng góp lớn vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh này, các mục tiêu chiến lược được đề ra gồm: Khẳng định vị thế số 1 về quy mô lợi nhuận, quy mô và tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong các ngân hàng tại Việt Nam với cơ cấu lợi nhuận tương đương các ngân hàng hàng đầu thế giới; Số 1 về bán lẻ và ngân hàng đầu tư tại Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho khách hàng cá nhân và SME; Trở thành đối tác chuyên nghiệp hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh của khách hàng tổ chức; Đáp ứng mọi nhu cầu và cung cấp các trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; Nền tảng ngân hàng số tốt nhất tại Việt Nam, công nghệ ngang hàng với các ngân hàng lớn tại châu Á; Đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực và môi trường làm việc tại Việt Nam; Quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế tốt nhất và niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế; Tiên phong trong việc đáp ứng Basel II theo phương pháp nâng cao, hướng đến áp dụng các tiêu chuẩn QTRR cao hơn (Basel III, AML, IFRS9…)…

Triển khai các kế hoạch mục tiêu cụ thể nêu trên, Vietcombank xác định nhân tố con người là quan trọng, then chốt nhất. Trong 10 năm trở lại đây, Vietcombank đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đó là khâu đột phá, nhân tố quyết định hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Đến nay, Vietcombank đã có bộ máy nhân sự được đào tạo bài bản, “vừa hồng, vừa chuyên” từ Trụ sở chính (TSC) cho tới các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống. Đó là các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, trưởng các đơn vị tại TSC; giám đốc các Chi nhánh/đơn vị trực thuộc… mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, có khả năng ứng phó với mọi tình huống trên thương trường.

Đây được xem là bộ máy hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Vietcombank; là đội ngũ cán bộ tinh hoa của Vietcombank, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp để Vietcombank luôn duy trì hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự phồn vinh của đất nước, thịnh vượng của dân tộc. Lịch sử Vietcombank đã cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, tập thể những cán bộ, người lao động Vietcombank đều vượt qua. 

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tập thể là rất cần thiết song không thể thiếu đi vai trò của người đứng đầu - những người lãnh đạo cao nhất hiện nay của Vietcombank, những người có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ngân hàng. Đây chính là những người có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ đã đề ra; là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy được năng lực, trí tuệ, tinh thần cống hiến của tập thể hơn 20.000 cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank vì mục tiêu chung.

Bên cạnh yếu tố con người, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cũng có tính quyết định, bởi nó sẽ thúc đẩy và tạo động lực để con người sáng tạo và phát triển. Với vị thế 5 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, Vietcombank được đánh giá là doanh nghiệp có môi trường làm việc ổn định, có mức lương cạnh tranh, phúc lợi hấp dẫn… Cơ chế lương tại Vietcombank đã được xây dựng trên nguyên tắc tương xứng với giá trị đóng góp trong ngân hàng, mang tính công bằng và cạnh tranh với thị trường. Tiền lương phân phối đến người lao động được gắn chặt chẽ với kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoàn thành công việc. Ngoài ra, Vietcombank còn áp dụng cơ chế rà soát, sắp xếp lương hàng năm căn cứ năng lực, khối lượng, chất lượng hoàn thành công việc, thực sự tạo được động lực cho người lao động nỗ lực trong công tác, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Trong giai đoạn tiếp theo, Vietcombank sẽ phát triển với định hướng trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng số 1 tại Việt Nam
Trong giai đoạn tiếp theo, Vietcombank sẽ phát triển với định hướng trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng số 1 tại Việt Nam

Kỳ vọng phát triển

Nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Những kết quả này không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới cho Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển mới. Trên tinh thần đó, Nghị quyết Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định những định hướng lớn cho những năm sắp tới, trong đó giá trị văn hóa và sức mạnh con người được đặc biệt nhấn mạnh.

Với vai trò và vị thế của 1 ngân hàng số 1 quốc gia, ngày 01/7/2021, Đảng bộ Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 441/NQ-ĐU về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Vietcombank. Theo đó, mục đích và trách nhiệm xuyên suốt là phải xây dựng được một Vietcombank mạnh, bền vững, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề; tập thể Ban lãnh đạo Vietcombank đương nhiệm và đội ngũ kế cận cùng toàn thể người lao động trong hệ thống “chung sức, đồng lòng”, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội để phát triển, góp phần xứng đáng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ngày càng phát triển; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

Muốn thực hiện mục tiêu đó, chính là phải khơi dậy khát vọng cống hiến trí tuệ, sức lực, tài năng của mọi cán bộ, đảng viên, người lao động vì sự phát triển bền vững của Vietcombank, cụ thể:

Thứ nhất, nâng cao niềm tin và lòng tự hào của cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống Vietcombank; xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả, tăng cường sự gắn kết trong nội bộ; từ đó hình thành và bồi đắp khát khao cống hiến cho sự phát triển của đơn vị nói riêng và của Vietcombank nói chung.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vietcombank thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ năng lực và tác phong công tác chuyên nghiệp; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa thương hiệu, hình ảnh, uy tín Vietcombank; giữ gìn, bồi đắp, phát huy Văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cốt lõi là Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân.

Thứ tư, nâng cao năng lực quản trị điều hành, hoạch định chiến lược, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và các giải pháp tạo động lực nhằm khuyến khích tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân. Thường xuyên rà soát quy định, quy trình, quy chế… đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và kiểm soát, hạn chế rủi ro và phù hợp với phát triển kinh doanh.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, coi đây là cánh tay phải của Đảng để phối hợp với chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó; chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống để tạo động lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của Vietcombank…

Thứ sáu, để mọi cán bộ, đảng viên, người lao động thực sự “tin, yêu” và nghe theo, thì trong công tác cán bộ phải luôn dựa trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một tập thể thật sự đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Muốn thế, phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu. Phải chống tư tưởng cục bộ, "lợi ích nhóm"; tránh cách làm giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc… Có như vậy mới thu hút và giữ được người “Tài, Đức”.

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa thành quả của thế hệ bậc cha, anh trao truyền, các cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank hôm nay nguyện phát huy trí tuệ cùng khát vọng cống hiến vươn lên, góp phần cùng mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài cùng phấn đấu đưa đất nước Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân ta có được một vị thế và uy tín cao trên bản đồ thế giới.

Đây cũng là niềm gửi gắm sự tin tưởng cán bộ, nhân viên Vietcombank của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư gửi Vietcombank chúc mừng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (01/04/1963 - 01/04/2018). Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank tiếp tục phát huy tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng thương mại tầm cỡ khu vực Châu Á, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam”.

Tin chắc rằng với sự cổ vũ lớn lao, niềm tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự đồng hành gắn bó của hàng triệu triệu người dân và khách hàng, trong tương lai không xa, Vietcombank – Ngân hàng số 1 Việt Nam sẽ thực sự là một tập đoàn tài chính ngân hàng lớn của thế giới./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM