Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Triển lãm chuyên đề “Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” tại Cơ quan Bộ Tài chính trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật về ngành Tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2020).

Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 1
Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 2
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 3
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.
Thư động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gia đình Nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện. Ảnh tư liệu.
Thư động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gia đình Nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện. Ảnh tư liệu.
Nhiều tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 4
Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 5
Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh 6
Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về các tư liệu, hiện vật được trưng bày.
Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về các tư liệu, hiện vật được trưng bày.