VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Từ 1/7/2018, nhiều công nghệ sẽ bị cấm chuyển giao ở Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ 1/7/2018, nhiều công nghệ sẽ bị cấm chuyển giao ở Việt Nam

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Theo đó, các công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia đang phát triển; Công nghệ sử dụng hóa chất độc hại… sẽ thuộc diện cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao trong nước.

Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân

Hơn 12.440 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Để ngăn chặn công nghệ lạc hậu tràn vào Việt Nam, Luật Chuyển giao công nghệ 2017 nêu rõ, Chính phủ ban hành chi tiết Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Theo đó, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao trong nước công nghệ gồm: Các công nghệ không đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe con người, bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học; Tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến và chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Công nghệ sử dụng hóa chất độc hại hoặc phát sinh chất thải; Sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất phóng xạ không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng thuộc diện Danh mục cấm chuyển giao.

Với các công nghệ thuộc Danh mục bí mật nhà nước, Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định cấm chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài, trừ trường hợp luật khác cho phép chuyển giao.

Cùng với các nội dung nêu trên, Luật Chuyển giao công nghệ 2017 khuyến khích chuyển giao công nghệ sản xuất, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ tạo ra sản phẩm sử dụng đồng thời cho quốc phòng, an ninh và dân dụng…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM