VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Có nên quy định thời gian nộp bảo đảm dự thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có nên quy định thời gian nộp bảo đảm dự thầu?

Bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Chủ đầu tư có được đổi tên, mã hàng hoá khi lựa chọn nhà thầu?

Vừa lập, thẩm định hồ sơ mời thầu vừa tư vấn giám sát?

Gói thầu mua phần mềm là dịch vụ tư vấn hay mua sắm hàng hóa?

Công ty có vi phạm quy định của Luật Đấu thầu?

Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu liên danh

Theo ông Nguyễn Hữu Phát (Hà Nội) tham khảo, hiện nay Luật Đấu thầu quy định thời gian thực hiện bảo đảm dự thầu là trước thời điểm đóng thầu.

Ông Phát hỏi, để tránh trường hợp có nhiều nhà thầu mua hồ sơ mời thầu mà không muốn thực hiện trách nhiệm dự thầu thì có thể quy định cụ thể về thời gian thực hiện bảo đảm dự thầu hay không? Chẳng hạn quy định phải nộp bảo đảm dự thầu sau tối đa 5 ngày kể từ ngày mua hồ sơ mời thầu.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Đối với trường hợp của ông Phát, bảo đảm dự thầu là một phần của hồ sơ dự thầu và bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận theo quy định nêu trên.

Việc quy định chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày mua hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM