Chỉ thị số 06/CT-VKSTC:

Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát


Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/06/2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 06/CT-VKSTC.