Tăng cường quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 17/10/2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã tiếp ông James Nugents - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), nhằm trao đổi phương thức tăng cường quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ADB trong thời gian tới.

 Tăng cường quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á
Thứ trưởng Trương Chí Trung mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trên nhiều lĩnh vực. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Thứ trưởng Trương Chí Trung đã chúc mừng ông James Nugent được ADB tín nhiệm và giao trách nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng hy vọng, với kinh nghiệm làm việc của mình, ông sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ADB và Chính phủ Việt Nam nói chung và với Bộ Tài chính nói riêng thành công hơn nữa.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao các hỗ trợ của ADB cho Chính phủ Việt Nam trong 20 năm qua. Tổng số cam kết tài trợ của ADB lũy kế đến hết năm 2013 là khoảng hơn 12 tỷ USD, dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật rất quý báu, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển chính sách an sinh xã hội.

Riêng đối với ngành Tài chính, các quan tâm hỗ trợ của ADB thông qua việc tài trợ triển khai các chương trình, dự án, tập trung vào 4 lĩnh vực: xây dựng hệ thống thông tin quản lý nợ nước ngoài; cải cách DNNN; tăng cường năng lực quản lý tài chính; tăng cường năng lực thể chế.

Về cơ bản, các hỗ trợ này được đánh giá là hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của Bộ Tài chính; đã và đang góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện các Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến 2010 và Chiến lược ngành Tài chính đến 2020.

Thứ trưởng cũng mong muốn, trong thời gian tới, sự trợ giúp của ADB đối với Bộ Tài chính trong việc triển khai chương trình cải cách quản lý tài chính công là rất cần thiết. Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp quý báu của ADB, đồng thời đảm bảo sẽ làm tốt công tác điều phối các nguồn tài trợ quốc tế để phục vụ cho chương trình Cải cách quản lý tài chính công một cách hiệu quả nhất.

Được biết trong tương lai, với chức vụ mới được giao tại Vụ Đông Nam Á, ông Nugent sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc định hình mối quan hệ hợp tác giữa ADB với Chính phủ Việt Nam nói chung và với Bộ Tài chính Việt Nam nói riêng.

Buổi tiếp và làm việc ngày hôm nay là cơ hội để ông Nugent nhanh chóng  tiếp cận với đối tác, công việc, và nhiệm vụ được giao; đồng thời đã thể hiện rõ sự quan tâm và thiện chí của ADB mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lí tài chính công.

Đây là tín hiệu mang tính tích cực, tạo thuận lợi cho Bộ Tài chính trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác phát triển quan trọng này.