Tạo sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan

PV.

Sắp tới, Hải quan Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Cuộc họp Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan (SCCP) lần một bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) và SCCP lần hai bên lề SOM3 và một số các hoạt động liên quan. Các sự kiện này được diễn ra lần lượt tại Nha Trang vào 20-23/2/2017 và tại TP. Hồ Chí Minh vào 15-28/8/2017.

Toàn cảnh buổi họp báo Chuyên đề Giới thiệu hoạt động của Hải quan Việt Nam trong năm APEC 2017 (ngày 19/1/2017).
Toàn cảnh buổi họp báo Chuyên đề Giới thiệu hoạt động của Hải quan Việt Nam trong năm APEC 2017 (ngày 19/1/2017).

Xác định chủ đề ưu tiên

Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) hoạt động theo cơ chế đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền kinh tế thành viên. Tuần lễ cấp cao APEC thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Để chuẩn bị nội dung cho tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng sẽ có các hoạt động từ cấp làm việc của các Nhóm công tác, các Tiểu ban chuyên ngành đến cấp Hội nghị các Quan chức cấp cao (SOM), các Hội nghị Bộ trưởng, liên Bộ trưởng.

Trên cơ sở các chuỗi hoạt động của APEC 2017 tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai một số hoạt động trong khuôn khổ Cuộc họp Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI).

Đồng thời, chủ trì tổ chức Cuộc họp Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan (SCCP) lần một bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) và SCCP lần hai bên lề SOM3  và một số các hoạt động liên quan được diễn ra lần lượt tại Nha Trang vào 20-23/2/2017 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào 15-28/8/2017.

Với chủ đề chủ đề "Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai”, APEC Việt Nam 2017 tập trung vào các ưu tiên chính sau:

i) Đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm;

ii) Tăng cường liên kết kinh tế và hội nhập khu vực sâu rộng;

iii) Tạo thuận lợi cho danh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ để tăng cường tính cạnh tranh, sáng tạo và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu;

iv) Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong chuỗi nội dung ưu tiên quốc gia, Ủy ban Thương mại và Đầu tư cũng xác định các vấn đề chính được tập trung nhấn mạnh tại Cuộc họp CTI nhằm thực hiện một trong các nội dung ưu tiên quốc gia nêu trên.

Cụ thể là hướng tới đạt các Mục tiêu Bogor về tạo thuận lợi thương mại và xây dựng các trụ cột trong chương trình nghị sự APEC 2020; Tiếp tục thúc đẩy triển khai các cam kết FTA trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Thúc đẩy kết nối APEC và kết nối chuỗi cung ứng; Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ; Đẩy mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ cũng như thúc đẩy các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; và thúc đẩy tự do hóa dịch vụ thương mại.

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu trên của CTI, Cuộc họp SCCP đã lựa chọn 02 vấn đề ưu tiên trong năm APEC 2017 để tập trung thảo luận, bao gồm: (i) Đảm bảo an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng trong đó nhấn mạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả hàng nhái; (ii) Tạo thuận lợi thương mại thông qua tăng cường triển khai và hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa.

Với nội dung ưu tiên này, Hải quan Việt Nam mong muốn các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối cơ chế một cửa và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thực hiện tốt vai trò quan trọng của cơ quan Hải quan trong hợp tác tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng mà Chương trình hành động tập thể (CAP) của SCCP hướng tới thông qua 9 nội dung cụ thể đã được các thành viên SCCP đệ trình lên Ban Thư ký APEC thông qua trong năm 2016.

Hướng đến sự kết nối và hợp tác khu vực

Ngoài việc chủ trì tổ chức Cuộc họp SCCP, Hải quan Việt Nam còn chủ trì tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp và đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp Nhóm chuyên gia về Buôn bán gỗ bất hợp pháp (EGILAT) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cuộc họp Liên minh An ninh Chuỗi cung ứng (A2C2) cùng Bộ Công Thương cùng một số Hội thảo chuyên đề bên lề SCCP như: Hội thảo về Cơ chế một cửa, Hội thảo về Tạo thuận lợi thương mại...

Với việc chủ trì các hoạt động SCCP APEC 2017, Hải quan Việt Nam mong muốn góp phần tạo ra sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trong chống khủng bố, kiểm soát vận chuyển hàng hóa trong tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép các chất ma túy ngày càng phức tạp, tinh vi và manh động với khối lượng lớn; những thách thức về an ninh thương mại trong kỷ nguyên số; hay áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh nhiệm vụ đạt được các thỏa thuận về nội dung trong SCCP và các Cuộc họp liên quan, Hải quan Việt Nam cũng đang đẩy mạnh triển khai công tác chuẩn bị về mặt lễ tân hậu cần trong chỉ đạo chung của Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 nhằm góp phần quảng bá văn hóa và đất nước Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế.