Tập huấn “Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ Tài chính”

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Công ty Tư vấn và Công nghệ Quốc tế (INCOTECH) tổ chức lớp Tập huấn và đào tạo ISO tại khối cơ quan Bộ Tài chính.

Tập huấn “Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ Tài chính”
Đồng chí Đặng Công Khôi – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Nguồn: mof.gov.vn

Tới dự lớp tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị và cán bộ, công chức làm đầu mối của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đặng Công Khôi – Phó trưởng Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế đã giới thiệu về lộ trình triển khai xây dựng và thực hiện ISO của các Bộ ngành, của Bộ Tài chính và làm rõ sự cần thiết phải xây dựng, áp dụng ISO tại Khối cơ quan Bộ Tài chính Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Tại lớp tập huấn, đơn vị tư vấn (INCOTECH) đã giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và những đặc điểm cơ bản của Mô hình khung; giới thiệu về mối quan hệ giữa mô hình khung với các thủ tục hành chính được công bố theo Đề án 30 của Bộ Tài chính ban hành; một số phương pháp áp dụng thực tiễn về xây dựng hệ thống văn bản áp dụng tại các đơn vị, một số kỹ năng, phương pháp đánh giá nội bộ...; Một số văn bản liên quan như Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; giới thiệu các bước cần triển khai xây dựng và áp dụng trong thời gian tới của các cơ quan, đơn vị trong Bộ.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên cũng đã giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến việc soạn thảo các quy trình dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị mình.

Lớp tập huấn là bước triển khai tiếp theo của quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại khối cơ quan Bộ Tài chính, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong quá trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của đơn vị, góp phần đảm bảo tính minh bạch, công khai hóa các thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ cho các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với người dân và doanh nghiệp.