Tập huấn Quy trình thanh tra ngân sách huyện, hoạt động của Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán và các quỹ tài chính

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2009 – 2014, sáng 13/5/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tập huấn quy trình thanh tra ngân sách huyện, hoạt động của Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán và các quỹ tài chính.

Tập huấn Quy trình thanh tra ngân sách huyện, hoạt động của Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán và các quỹ tài chính
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án cùng đại diện lãnh đạo thanh tra Bộ Tài chính; Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cũng như các thanh tra viên của các đơn vị chức năng của ngành Tài chính. Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì Hội Nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết: Thanh tra, kiểm tra, giám sát là một chức năng của quản lý, một khâu quan trọng trong quy trình quản lý nhà nước. Thứ trưởng cũng cho biết thêm, trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính luôn được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Hoạt động thanh tra luôn được tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, những vấn đề nóng, có nhiều bức xúc trong quản lý cũng như được dư luận xã hội quan tâm. Những kết quả hoạt động thanh tra tài chính trong thời gian qua đã ngày càng được nâng cao về chất lượng, thời gian tiến hành và kết thúc mỗi cuộc thanh tra được rút ngắn… góp phần phục cụ có hiệu quả, kịp thời cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như của các tổ chức, cơ quan đơn vị được thanh tra, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, xử lý các sai phạm.

Tại Hội nghị Tập huấn, Thanh tra Bộ Tài chính giới thiệu và trao đổi nghiệp vụ liên quan tới 03 quy trình: Quy trình thanh tra ngân sách huyện; Quy trình thanh tra các quỹ Tài chính ngoài ngân sách nhà nước và Quy trình thanh tra hoạt động của Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán và các chế độ, chính sách liên quan đến nội dung Quy trình.

Trước tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp và khó khăn, Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở mục tiêu tổng quát năm 2013 do Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua, ngành Tài chính đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2013 là: Tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được phê duyệt; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát theo chức năng đối với các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm… để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định; Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm… đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro và an toàn tài chính, phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời xử lý rủi ro.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn sắp tới, cùng với nhiệm vụ của cả nước, nhiệm vụ của ngành Tài chính vẫn còn hết sức nặng nề, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính phải trở thành công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực; kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, đồng thời đề xuất, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Bộ nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết quả đợt tập huấn này và các đợt tập huấn Quy trình sẽ tạo điều kiện để cán bộ thanh tra ngành Tài chính trong hệ thống từ Trung ương đến các địa phương nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thanh tra trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Thanh tra Chính phủ, trong năm 2011, 2012 Bộ Tài chính đã ban hành 09 Quy trình Thanh tra trên các lĩnh vực: Quy trình Thanh tra ngân sách cấp tỉnh; Quy trình thanh tra vốn đầu tư xây dựng; Quy trình thanh tra tài chính doanh nghiệp; Quy trình thanh tra tài chính đối với cơ quan hành chính; Quy trình thanh tra tài chính đơn vị sự nghiệp công tập; Quy trình thanh tra giá, quy trình thanh tra nội bộ; Quy trình thanh tra các quỹ Tài chính ngoài ngân sách nhà nước; Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban chứng khoán đã ban hành Quy trình thanh tra hoạt động của công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong năm 2012, Bộ Tài chính đã tổ chức được 04 lớp tập huấn và trao đổi nghiệp vụ về quy trình thanh tra đối với hệ thống thanh tra ngành và thanh tra các Sở Tài chính đối với 06 lĩnh vực: ngân sách cấp tỉnh, dự án đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, giá.