Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý với các doanh nghiệp, hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao, Bộ Tài chính vừa hoàn tất và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Ngành Hải quan ngăn chặn các hành vi vi phạm qua quản lý rủi ro

Ngành Hải quan ngăn chặn các hành vi vi phạm qua quản lý rủi ro

Công tác quản lý rủi ro có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả năng lực quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan. Ngành Hải quan đã chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác này.
Nâng cấp ứng dụng quản lý rủi ro đối với hoá đơn điện tử

Nâng cấp ứng dụng quản lý rủi ro đối với hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) được thực hiện theo nguyên tắc tự động bằng ứng dụng quản lý rủi ro, kết hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế.