Ngành Hải quan ngăn chặn các hành vi vi phạm qua quản lý rủi ro

Ngành Hải quan ngăn chặn các hành vi vi phạm qua quản lý rủi ro

Công tác quản lý rủi ro có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả năng lực quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan. Ngành Hải quan đã chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác này.
Nâng cấp ứng dụng quản lý rủi ro đối với hoá đơn điện tử

Nâng cấp ứng dụng quản lý rủi ro đối với hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) được thực hiện theo nguyên tắc tự động bằng ứng dụng quản lý rủi ro, kết hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế.
Sớm hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

Sớm hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) đã xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ cho công tác phân tích theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 78/QĐ-TCT về quản lý rủi ro, các chức năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai; phát hiện sớm rủi ro và chức năng hỗ trợ ngăn chặn gian lận. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.
Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế đất nước. Hoạt động quản lý xuất nhập khẩu của các bộ, ngành đã đóng góp quan trọng vào thành công đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành vẫn còn nhiều bất cập, chưa áp dụng hiệu quả các phương pháp quản lý hiện đại tiên tiến như quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là yêu cầu bức thiết hiện nay.
Đẩy mạnh quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan

Đẩy mạnh quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan

Việt Nam đã và đang hướng tới tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi phương diện. Cùng với đó là sự thay đổi tốc độ di chuyển nhanh chóng của dòng chảy hàng hoá, phương tiện, hành khách qua lại cửa khẩu biên giới Việt Nam. Bối cảnh đó đòi hỏi cơ quan hải quan phải chú trọng hơn vào cải cách, hiện đại hóa phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật hải quan. Để đáp ứng được các yêu cầu trên, cùng với triển khai Luật Hải quan, từ năm 2006, Hải quan Việt Nam đã áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.