Tập trung cao độ thu ngân sách 3 tháng cuối năm

Theo baoninhbinh.org.vn

(Tài chính) Đến hết tháng 9 năm 2013, toàn tỉnh Ninh Bình thu ngân sách được 1.531 tỷ đồng, đạt 54% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND) Tỉnh giao, so với cùng kỳ bằng 100,5%.

Tập trung cao độ thu ngân sách 3 tháng cuối năm
Sản xuất ắc quy tại Công ty TNHH Long Sơn, Khu công nghiệp Khánh Phú (Yên Khánh). Nguồn: internet
Trong đó, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên 1.266 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ. Có 9/14 khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đạt mức tăng trưởng từ 8% đến 130% so với cùng kỳ, như: Thu thuế từ các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 86% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 98%, tăng 15%; lệ phí trước bạ đạt 91%, tăng 28%; xổ số kiến thiết đạt 90%, tăng 8%; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tuy đạt 50% dự toán, nhưng tăng 13% so với cùng kỳ.

Hầu hết các đơn vị thu đều có tiến độ thu đạt khá và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Nguồn thu tiền sử dụng đất đến nay mới được 433 tỷ đồng, đạt 27% dự toán HĐND Tỉnh, bằng 61,5% so với cùng kỳ. Thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu được 367 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 67% so với cùng kỳ này năm trước.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân (UBND) Tỉnh đã đánh giá tiến độ công tác thu ngân sách của toàn Tỉnh trong 9 tháng qua, đồng thời chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2013 phấn đấu thu đạt 2.850 tỷ đồng trở lên. Trong đó, riêng thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác là 2.050 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách 3 tháng cuối năm còn lại, riêng với số thu từ thuế, phí, thu khác số còn phải thu là 784 tỷ đồng (bình quân mỗi tháng phải thu đạt trên 260 tỷ đồng), đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Cục Thuế Tỉnh đã báo cáo chi tiết từng nguồn thu, số có khả năng hụt thu, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm, bằng các biện pháp cụ thể.

Đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách: Giao dự toán thu quý 4 cho các đơn vị để bù đắp phần hụt thu. Tham mưu cho UBND huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách cuối năm nhằm tăng cường quản lý, khai thác thu triệt để các nguồn thu phát sinh, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND Tỉnh về việc quản lý thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong việc phối hợp với các đơn vị như Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thông báo kịp thời cho cơ quan thuế kế hoạch giải ngân, thu kịp thời những khoản phải nộp NSNN trước khi thanh toán cho các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nguồn thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, phí danh lam, hướng dẫn cho đối tượng kê khai, thu, nộp và thanh quyết toán kịp thời.

Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ thuế ở tất cả các tổ chức và cá nhân nộp thuế, có biện pháp đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh đã kê khai vào ngân sách nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế. Thu đầy đủ, phản ánh kịp thời các khoản thuế, phí, tiền sử dụng đất vào NSNN.

Đối với các khoản còn nợ ngân sách, các đơn vị rà soát, đối chiếu, phân loại, báo cáo phương án và có biện pháp xử lý dứt điểm số thuế nợ đọng của từng doanh nghiệp. Công khai phê phán những doanh nghiệp, hộ kinh doanh (địa chỉ, chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành) có các hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận chiếm đoạt tiền thuế, chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời báo cáo với UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp áp dụng những biện pháp thích hợp (kể cả việc thông báo ngừng sử dụng hóa đơn) để thu hồi số thuế nợ đọng, phấn đấu đến cuối năm giảm số nợ đọng dưới 5% trên tổng số thu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, lựa chọn thanh tra, kiểm tra những đối tượng có dấu hiệu gian lận trong việc kê khai, khấu trừ thuế, hoàn thuế. Xây dựng phương án thanh tra theo kế hoạch của Tổng cục, Cục thuế giao. Phối hợp chống thất thu ngân sách cùng các đoàn kiểm tra liên Ngành.

Đối với thu tiền sử dụng đất, 9 tháng đầu năm, thực hiện dự toán HĐND Tỉnh giao, đến nay nguồn thu này tất cả các đơn vị thu trong Tỉnh đạt rất thấp. UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời cả đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất. Rà soát quy hoạch sử dụng đất để phát hiện các trường hợp đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục và các trường hợp sử dụng đất làm nhà ở để yêu cầu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất nộp vào NSNN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn duy trì tốt chuyên mục giải đáp chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; phối hợp với các ngành, cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND Tỉnh của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách cuối năm. Tiếp tục hướng dẫn công tác kê khai thuế qua mạng Internet cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính cho tất cả các đơn vị trong Ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế một cách an toàn, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi, đúng quy định của Nhà nước. Phấn đấu đến ngày 30/6/2014 tất cả các doanh nghiệp trong Tỉnh thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet thành công.