Tập trung thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tại Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV của Cơ quan Tổng cục Thuế.

Tập trung thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban quý III/2014. Nguồn: internet

Thu Ngân sách Nhà nước đạt tiến độ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, trên nền tảng việc thực hiện khả quan các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cộng thêm những giải pháp điều hành, quản lý tích cực, sát sao, hiệu quả, Tổng cục Thuế đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, với việc huy động thêm 43.700 tỷ đồng trong tháng 9, tổng số thu nội địa luỹ kế 9 tháng do cơ quan thuế thực hiện ước đạt 507.681 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán pháp lệnh, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô ước đạt 427.899 tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều đạt được tiến độ (đạt trên 75%), trong đó có 3 khoản thu, sắc thuế đã hoàn thành dự toán dù đây là các khoản thu nhỏ, không ổn định (thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 127,2%; thu tiền thuê đất đạt 102,1%; thu khác ngân sách đạt 101,1%). Nếu so với cùng kỳ thì có 12/14 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu (thu từ khu vực DNNN tăng 35,2%; thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 17,1%; thuế NQD tăng 9,5%...)

Để đạt được kết quả này, trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là trong quý III, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Đến cuối tháng 9  đã hoàn thành 100% các đề án công tác theo kế hoạch, bao gồm việc xây dựng trình cấp có thẩm quyền dự thảo 11 thông tư; 126 công văn hướng dẫn chính sách; đề xuất ý kiến tham gia với dự thảo nghị định sửa đổi một số điều của 4 nghị định về thuế. Trong thẩm quyền của mình, Tổng cục Thuế đã ký ban hành 145 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo toàn ngành (trong tổng số 1.770 văn bản được ban hành) và 652 quyết định, đồng thời chuyển 359 hồ sơ, văn bản xuống cơ quan thuế cấp dưới để giải quyết theo thẩm quyền. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt cùng với hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các quy trình nghiệp vụ quản lý được cập nhật, ban hành kịp thời mà toàn ngành có cơ sở để triển khai thông suốt, hiệu quả các chức năng quản lý thuế.

Đến thời điểm này, kết quả công tác quản lý tính đến kỳ kê khai thuế tháng 8 cho thấy, trên toàn quốc có 137.455 DN khai thuế GTGT theo tháng, tăng 385 tờ khai so với tháng trước, trong đó có 23,2% tờ khai có phát sinh số thuế GTGT phải nộp. Cũng qua tổng hợp số liệu của 311.233 DN nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN 6 tháng đầu năm, số DN có lãi trước thuế chiếm 31,4%. Trong 8 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn thuế cho 13.254 hồ sơ với tổng số tiền hoàn thuế là 53.076 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán. Cùng khoảng thời gian này, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 39.637 DN, đạt 53% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ, với tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 7.440 tỷ đồng, bằng 113,4%, trong đó số tiền thuế đã nộp vào NSNN đạt 70,94%, bằng 130,69% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với công tác quản lý nợ đọng thuế, trong 8 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu và xử lý được 22.604 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2013 chuyển sang, trong đó thu và xử lý nợ thuế bằng biện pháp quản lý nợ là 19.056 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 3.548 tỷ đồng.

Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính

3 tháng của quý III là khoảng thời gian mà ngành thuế triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn chỉ đạo 63 cục thuế tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời mở rộng diện phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng tần suất tuyên truyền về thuế. Bên cạnh nỗ lực kiểm tra, rà soát để hệ thống hóa danh mục TTHC trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án: quản lý thuế tập trung, kê khai thuế qua mạng, hiện đại hóa thu nộp thuế, thí điểm thu thuế điện tử…, đảm bảo cung cấp kịp thời các tiện ích mới hỗ trợ đắc lực cho DN cắt giảm thời gian và thủ tục kê khai, nộp thuế.

Điểm nổi bật trong quyết tâm, nỗ lực cải cách TTHC thuế trong thời gian qua là Tổng cục Thuế đã tham gia trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa 7 thông tư liên quan và tham gia ý kiến trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của 4 nghị định về thuế, tạo cơ sở pháp lý để cắt giảm 290 giờ nộp thuế cho DN ngay trong năm. Tiếp tục định hướng lớn về đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho DN, thời điểm này, toàn ngành thuế đang tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế cập nhật và thụ hưởng ngay các quyền lợi mới; đồng thời Tổng cục Thuế đã dự thảo trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ các giải pháp cắt giảm số giờ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để tiếp tục hỗ trợ DN.

Phấn đấu tăng thu 8% so với dự toán

Trên cơ sở báo cáo đánh giá và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã quán triệt chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong 3 tháng cuối năm:

Một là, tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế, phấn đấu tổng số thu do cơ quan thuế quản lý năm 2014 ước đạt 675.000 tỷ đồng, bằng 108,1% dự toán (tương ứng vượt 50.800 tỷ đồng.

Hai là, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa đổi mới, cải cách TTHC với hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế.

Ba là, hoàn thành các đề án, công việc theo kế hoạch hành động cải cách hành chính, trọng tâm là tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuế nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC thuế và trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 4 nghị định về thuế.

Bốn là, tăng cường công tác đảng, đoàn thể quần chúng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan thuế các cấp giai đoạn 2011-2015 và 2016- 021 theo tinh thần của Chỉ thị 05/C-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên, kiểm tra, giám sát công việc tại từng vị trí, mỗi bộ phận, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ.