Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT. Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất nhiều điểm mới về xác định chi phí quản lý; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi quản lý BHXH, BHTN và BHYT.
Cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, người dân

Cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, người dân

Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tài chính cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam, trong 60 năm qua, Tạp chí Tài chính đã không ngừng đổi mới và phát triển, trở thành kênh thông tin quan trọng, chuyển tải đúng và đủ các hoạt động của ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực hải quan nói riêng, đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp...
Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013

Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” [1,tr.26]. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, nên Nhà nước có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nhằm nắm chắc quỹ đất đai của quốc gia; quản lý các loại đất đai thống nhất và xây dựng chính sách sử dụng đất đai đồng bộ có hiệu quả cao. Hiện tại, Luật Đất đai 2013 đang tồn tại nhiều hạn chế bất cập trong khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cần có những giải pháp hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập đó. Qua bài viết dưới đây, tác giả sẽ làm sáng rõ vấn các vấn đề được nêu trên.
Tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động

Tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo

Nghiên cứu xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo Việt Nam thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát cán bộ quản lý kết hợp với phỏng vấn sâu người dân trong lĩnh vực dịch vụ công ngư nghiệp tại 5 địa phương đại diện cho khu vực duyên hải và hải đảo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp chịu tác động nhiều nhất bởi yếu tố “năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp” và tác động thấp nhất là yếu tố “quốc tế”. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo trong thời gian tới.
Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị Bộ GTVT và các đơn vị phải xử lý tài chính hàng chục tỷ đồng thông qua điều chỉnh sổ kế toán, điều chỉnh Báo cáo quyết toán nhằm khắc phục những thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng

Chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng

Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện dư địa lạm phát còn tương đối rộng để các cơ quan nhà nước điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, các bộ, ngành cần tận dụng thời điểm để chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, tránh dồn vào tháng cuối năm...
Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Nghị định này quy định rõ điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của chương trình mục tiêu quốc gia.