Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo

Nghiên cứu xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo Việt Nam thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát cán bộ quản lý kết hợp với phỏng vấn sâu người dân trong lĩnh vực dịch vụ công ngư nghiệp tại 5 địa phương đại diện cho khu vực duyên hải và hải đảo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp chịu tác động nhiều nhất bởi yếu tố “năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp” và tác động thấp nhất là yếu tố “quốc tế”. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực duyên hải và hải đảo trong thời gian tới.
Chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng

Chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng

Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện dư địa lạm phát còn tương đối rộng để các cơ quan nhà nước điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, các bộ, ngành cần tận dụng thời điểm để chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, tránh dồn vào tháng cuối năm...
Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Nghị định này quy định rõ điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của chương trình mục tiêu quốc gia.
Địa phương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các đơn vị đăng kiểm

Địa phương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các đơn vị đăng kiểm

Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các bộ: Giao Thông Vận tải (GTVT), Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Cục Cảnh sát giao thông… về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định.
Chính phủ phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời

Chính phủ phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động vào cuộc để xem xét, phân tích và đưa ra nhiều phản ứng chính sách kịp thời.