Tham vấn doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả hoạt động của hải quan

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Tham vấn doanh nghiệp với những vấn đề chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của ngành Hải quan là một trong những nhiệm vụ của nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp, thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai bên.

Tham vấn doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả hoạt động của hải quan
Các hoạt động đối thoại luôn thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, tháng 6/2014, ngành Hải quan đã thành lập nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhóm công tác là thực hiện tham vấn với các hiệp hội doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động tham vấn, cơ quan hải quan sẽ có thêm thông tin và giải pháp cho các vấn đề hiện tại và tương lai. Điều quan trọng là các bên tham gia sẽ tìm được tiếng nói chung đồng thời cộng đồng DN cũng sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của mình. Đây là đặc trưng cơ bản của công tác tham vấn, khác với hình thức tham gia hiện tại, khi mà các bên tham gia chủ yếu chỉ dừng ở việc nêu vấn đề để các cơ quan quản lý tiếp thu hoặc giải đáp.

Hiện ngành Hải quan đang trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết quốc tế. Hệ thống pháp luật, bộ máy tổ chức, phương thức hoạt động, quản lý và hạ tầng công nghệ đang dần được đổi mới và hoàn thiện. Quá trình này rất cần sự tham gia tham vấn của DN để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, tiến tới cung ứng dịch vụ công có chất lượng đến cho cộng đồng DN.

Nhóm Hải quan – Doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện tham vấn các vấn đề liên quan đến: Chính sách pháp luật, phương pháp quản lý, các thủ tục hành chính, tổ chức hoạt động, liêm chính hải quan và ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức một buổi tham vấn các hiệp hội doanh nghiệp trong tháng 11 tới đây. Hiện nhóm này đang tiến hành thu thập ý kiến về những nội dung cần tham vấn từ các đơn vị trong ngành để công tác tham vấn đạt hiệu quả cao.