Thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang

Theo Báo Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang (vừa được thành lập).

Thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang
Đường đến huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định 2702/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang trực thuộc Cục Hải quan Quảng Nam.

Để triển khai hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện một số nhiệm vụ: Báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; địa bàn hoạt động, lĩnh vực quản lí của Chi cục. Phương án triển khai hoạt động (thời gian, địa điểm công bố quyết định thành lập và thời gian hoạt động chính thức). Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thống nhất phương án triển khai theo Quyết định 2702 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang; báo cáo việc thành lập Đội (Tổ) nghiệp vụ thuộc Chi cục để Tổng cục Hải quan quyết định; chuẩn bị các điều kiện (nhân sự, cơ sở vật chất…) để đảm bảo triển khai hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang theo đúng đề án thành lập…

Như vậy, hiện Cục Hải quan Quảng Nam có 3 chi cục hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trực thuộc gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Chi cục Hải quan KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.