Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 51.580 tỷ đồng và 1.684 ha đất

Theo Hữu Tuấn/Baodautu.vn

(Tài chính) Sáng ngày 22/1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2014, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 51.580 tỷ đồng, gần 1.684 ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất...

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ tiến hành 55 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, Có 16 cuộc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý khai thác khoáng sản và đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 12 cuộc thanh tra các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước; 11 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; 16 cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khác.

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm số tiền 13.664 tỷ đồng, 638 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.216 tỷ đồng.. Chủ yếu tập trung ở: Việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của Tập đoàn Cao su Việt Nam (8.366 tỷ đồng); công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại Bình Dương (1.502 tỷ đồng); việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại UBND thành phố Hà Nội (1.562 tỷ đồng); việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc nhà nước (508 tỷ đồng); việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án đầu tư tại Hà Tĩnh (493 tỷ đồng) ….

Qua đó, kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 12.448 tỷ đồng, 632 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 28 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 07 vụ việc.

Còn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 7.017 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5.340 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 8.172 tỷ đồng, 2.400,5 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 6.843 tỷ đồng, 1.676,6 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.329 tỷ đồng, 723,9 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.073 tập thể, 15.421 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 48 vụ việc.

Tiếp tục thanh tra Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2015

Điểm nổi bật trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 12 cuộc thanh tra Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Điện tử - Baodautu.vn, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá, qua công tác thanh tra sử dụng vốn và quản lý tài sản nhà nước tại 12 Tập đoàn, Tổng Công ty đã cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, đóng góp lớn trong nộp ngân sách, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết việc làm cho người lao động…Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện ra nhiều khuyết điểm trong công tác quản trị, sử dụng vốn nhà nước như đầu tư ngoài ngành tràn lan, kém hiệu quả, sử dụng sai mục đích, yếu kém trong quản lý quản trị…

“Năm 2015, theo Kế hoạch thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, điểm nóng của xã hội, các dự án, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, thuế, sử dụng vốn công…”, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết.

Tập trung thanh tra vốn công

Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2015 sẽ triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra trong công tác phòng chống buôn lậu,  thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất và nhập khẩu trang thiết bị y tế và công trình y tế, đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (cổ phần hoá); hoạt động tín dụng, ngân hàng  (tái cơ cấu, xử lý nợ xấu…); một số dự án đầu tư xây dựng, Khu công nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA, nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý nhà nước trong công tác thẩm định, phê duyệt, quy hoạch xây dựng.

Đối với thanh tra bộ ngành, các địa phương sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ, dự án BOT, BT; việc chấp hành các quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo hiểm;  chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; tình hình vay, đầu tư, khả năng trả nợ; việc quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu…