Tổng cục Thuế:

Thanh tra, kiểm tra thuế đột xuất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo


Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện rà soát công tác quản lý thuế đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo, phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà doanh nghiệp này đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo Tổng cục Thuế, vừa qua có nhiều bài viết đưa tin về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) điều chỉnh chỉ tiêu khoản phải thu khác đối với bà Maya Dangelas (tên khác của bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty) trên bản đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022. 

Cụ thể, doanh nghiệp này thay đổi số tiền chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến từ 1.973 tỷ đồng xuống 633 tỷ đồng. Đây là số tiền chuyển ra nước ngoài quá lớn khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Nhằm kịp thời xử lý trường hợp gian lận trong kê khai nộp thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện rà soát công tác quản lý thuế đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo. Theo đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của Công ty với số liệu công ty công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cũng đã ba lần yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo phải giải trình về vấn đề này nhưng Công ty này vẫn chưa phản hồi. HOSE cũng đã quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9 với lý do Công ty này đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HOSE.

Tổng cục Thuế đề nghị trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhất là ngân hàng để xác minh việc thanh toán, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Căn cứ dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung TMS của Tổng cục Thuế, từ năm 2014 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo chưa được thanh tra, kiểm tra thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tập trung đánh giá rủi ro trên cơ sở kết quả đánh giá để bổ sung Công ty vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất và thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ thông tin rủi ro nêu trên, nếu có vi phạm pháp luật về thuế thì kịp thời xử lý theo quy định.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra xác minh số tiền mà Công ty này đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

PV.