Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp

Việt Hoàng

Theo kế hoạch năm 2022, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức 5 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022.

Theo kế hoạch hoạt động của năm 2022, Hội đồng sẽ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng; thủy sản; du lịch; gỗ, lâm sản.

Đồng thời, Hội đồng thực hiện nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp; nghiên cứu, rà soát quy định liên quan đến chế độ báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước; tham vấn các hiệp hội, cơ quan thành viên Hội đồng về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong hoạt động đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Hội đồng sẽ xây dựng, công báo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2022; tổ chức các hội thảo tham vấn các hiệp hội, cơ quan thành viên Hội đồng về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, theo chương trình dự kiến trong năm 2022, Hội đồng sẽ tổ chức 5 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tổ chức các cuộc họp tham vấn, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan để tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật…