Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam là thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân

Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam là thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân

Ngày 12/10/2022, bà Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam chính thức nhận quyết định trở thành thành viên bổ sung của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp tham gia trong Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng).
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính  của Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Quyết định số 83/QĐ-HĐTV về việc thay đổi đại diện Bộ Tài chính tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các Tổ công tác thuộc Ban Cải thiện môi trường kinh doanh của Hội đồng.