VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Rà soát toàn bộ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Rà soát toàn bộ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có Văn bản 1743/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Sức hút bất động sản Hà Đông: Điểm nhấn quy hoạch giao thông

Loạt dự án vừa được phê duyệt quy hoạch và kêu gọi đầu tư

[Infographics] Thông tin về dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tổng hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu, dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, báo cáo làm rõ tình hình, kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2021; rà soát lại các văn bản kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, cơ quan liên quan để tham mưu điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành.

Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (TP. Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội; tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021- 2025; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND, HĐND Thành phố, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2021.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, kiểm tra, rà soát quỹ đất quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội). Các sở này tổng hợp gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2021./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM