VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở

Khu đô thị mới HQC Trà Vinh. Ảnh Hoàng Quân

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 10.090 căn nhà, trong đó xây mới 7.206 căn, sửa chữa 2.884 căn.

Chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định mới ra sao?

Điểm mới về quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Đến nay, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, qua rà soát, tỉnh Trà Vinh vẫn còn 1.943 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới.

Tiếp tục thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X (ngày 11/9/2021), UBND tỉnh Trà Vinh đã trình HĐND tỉnh tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tờ trình được đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua, ban hành nghị quyết tại kỳ họp.

Trong 1.943 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ lần này, có 843 hộ hỗ trợ xây dựng nhà mới và 1.100 hộ hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí 69,650 tỷ đồng. Mức hỗ trợ, áp dụng theo Đề án hỗ trợ người công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2, hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây dựng mới; 25 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa.

Về nguyên tắc hỗ trợ, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát để các hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao chất lượng nhà ở của người có công với cách mạng.

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp... để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình.

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng xây dựng mới hoặc sửa chữa phải bảo đảm yêu cầu: đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa tùy theo hiện trạng thực tế của căn nhà như bộ phận nền, khung - tường, mái chưa đạt chuẩn thì thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp; sau khi cải tạo, sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng, có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng. Đất xây dựng nhà thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ, đối với hộ không có đất ở thì địa phương (xã, phường, thị trấn) xem xét hỗ trợ (nếu có quỹ đất) hoặc vận động thân tộc hỗ trợ.

Tùy theo khả năng vận động của địa phương và đóng góp thêm của từng hộ, có thể xây dựng nhà mới có diện tích lớn hơn, chắc chắn, khang trang hơn. Tránh trường hợp xây dựng diện tích nhỏ hơn hoặc giá trị nhà thấp hơn mức quy định, không đạt diện tích và không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở phải đáp ứng các điều kiện, là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng do UBND cấp huyện quản lý; người đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà ở mà nhà ở đó bị hư hỏng nặng phải phá dỡ xây dựng lại nhà ở mới và nhà ở bị hư hỏng, dột nát, cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Chính sách ưu đãi nhà ở cho người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng, góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội, thể hiện sự chăm lo thiết thực đối với những gia đình đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước ổn định cuộc sống, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM