Thị trường tiền tệ tháng 7/2017


LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 7/2017 (% năm)

Thời hạn

Tuần từ 3/7 - 7/7

Tuần từ 10/7-14/7

Tuần từ 17/7-21/7

Tuần từ 24/7-28/7

Qua đêm

1,99-1,72

1,68-1,44

1,39-0,63

0,65-0,49

1 tuần

2,13-2,01

1,89-1,4

1,52-0,71

0,74-0,6

2 tuần

2,48-2,25

2,25-1,69

1,86-1

1,04-0,81

1 tháng

3,07-2,84

2,79-2,67

2,35-2,09

2,1-1,85

3 tháng

4,31-4,28

3,24-4,26

3,83-2,83

4,03-3,3

6 tháng

5,06-5,12

5,12-4,5

4,41-4,5

4,8-3,75

9 tháng

5,2-5,2

5,2-5,2

5,2-5,2

5,2-5,2

Doanh số giao dịch (tỷ VND)

147566

119057

146814

161369

Nguồn: NHNN

Trong tháng 7/2017, tỷ giá VND/USD có diễn biến tăng giá vào nửa đầu tháng và giảm giá vào tuần cuối tháng. Cụ thể, tỷ giá đạt mức cao nhất 22.790 VND/USD (ngày 11/7), thấp nhất đạt 22.760 VND/ USD (ngày 17/7). Tính đến ngày 31/7, chỉ số giá USD tháng 7/2017 tăng 0,09% so với tháng 6/2017.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND (THÁNG 7/2017)

Tuần từ

3/7 – 7/7

10/7 – 14/7

17/7 – 21/7

24/7 – 28/7

31/7

Giá mua vào

22,695- 22,710

22,720- 22,700

22,690-22,700

22,690-22,695

22,690

Giá bán ra

22,760- 22,790

22,790-22,770

22,760- 22,770

22,760-22,765

22,760

 Nguồn: Vietcombank.com

Chỉ số USD – index trong tháng 7/2017 diễn biến với xu hướng chính là giảm. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 99,22 (ngày 3/7) và thấp nhất tại 92,86 (ngày 31/7).

Tuần từ

3/7- 7/7

10/7- 14/7

17/7- 21/7

24/7-28/7

31/7

USD - Index (điểm)

96,22 – 96,01

96,02 – 95,15

95,13 – 93,86

93,98 – 93,26

92,86

 Nguồn: Vietcombank.com