Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 9/2015

Theo HNX

Thị trường sơ cấp

Tháng 9/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 34 phiên đấu thầu, huy động được 2.628 tỷ đồng trái phiếu, giảm 66,4% so với tháng 8. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 2.503 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 125 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 6,45-6,60%/năm, 10 năm là 6,90%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm. So với tháng 8, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng khoảng 0,20%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,20%/năm, 15 năm giữ nguyên.

Kỳ hạn trái phiếu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

3,800,000,000,000

2,400,000,000,000

0

6.40-6.80

-

5 Năm

12,300,000,000,000

14,150,000,000,000

1,630,000,000,000

6.40-7.70

6.45-6.60

10 Năm

3,500,000,000,000

602,000,000,000

70,000,000,000

6.85-7.80

6.90-6.90

15 Năm

5,900,000,000,000

2,118,000,000,000

928,000,000,000

7.60-8.50

7.65-7.90

Tổng

25,500,000,000,000

19,270,000,000,000

2,628,000,000,000

Thị trường thứ cấp

Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 9/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 361 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% về giá trị so với tháng 8. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 276 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% về giá trị so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, repos đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,0 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 896 tỷ đồng. Không có giao dịch repos.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

3 Tháng

2,500,000

265,906,500,000

4.7184 - YTM - 4.7490

2

6 Tháng

8,544,444

912,789,053,808

4.4011 - YTM - 5.2009

3

9 Tháng

12,000,000

1,252,713,500,000

4.6493 - YTM - 4.9503

4

12 Tháng

89,100,000

9,679,633,200,000

4.8501 - YTM - 5.6299

5

2 Năm

75,222,728

7,900,733,402,480

5.0902 - YTM - 6.2002

6

3 Năm

86,925,378

9,588,462,692,176

5.6198 - YTM - 7.0501

7

3 - 5 Năm

19,600,000

2,019,762,850,000

5.9491 - YTM - 7.2999

8

5 Năm

21,690,000

2,495,677,640,000

6.1576 - YTM - 8.2058

9

5 - 7 Năm

4,300,000

530,288,900,000

6.2549 - YTM - 8.0978

10

7 Năm

13,200,000

1,553,679,600,000

7.0000 - YTM - 7.0000

11

7 - 10 Năm

9,695,813

1,101,756,944,184

5.4035 - YTM - 7.5000

12

10 - 15 Năm

17,950,000

1,984,777,450,000

7.7788 - YTM - 7.7789

13

15 Năm

1,200,000

120,852,800,000

7.7000 - YTM - 8.0500

Tổng

361,928,363

39,407,034,532,648

*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch Tín phiếu Kho bạc

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 9/2015, khối lượng giao dịch TPKB outright đạt 13,3 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB repos.