Thị trường xăng, dầu tháng 10/2016


THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU TRONG NƯỚC

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, trong tháng 10/2016, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 05/10/2016: Bộ Công Thương có Công văn số 9434/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Tăng giá bán mặt hàng xăng RON 92 (+ 170 đồng/lít), xăng E5 (+ 160 đồng/lít), dầu điêzen (+170 đồng/lít), dầu hỏa (+140 đồng/lít), dầu madut (+130 đồng/kg).

- Ngày 20/10/2016: Bộ Công Thương có Công văn số 9999/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng xăng RON 92 (+440 đồng/lít), xăng E5 (+ 390 đồng/lít), dầu điêzen (+ 600 đồng/lít), dầu hỏa (+520 đồng/lít), dầu madut (+590 đồng/kg).

Hiện nay, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 16 giờ 45 ngày 20/10/2016 cụ thể như sau:

Các chủng loại xăng dầu

Giá bán trong nước hiện hành (đồng/lít,kg)

Quỹ BOG (đồng/lít/kg)

Thuế suất thuế nhập khẩu (%)

Trích

Sử dụng

Xăng RON 95

17.540

300

600

16,22

Xăng RON 92

16.840

300

600

16,22

Xăng E5

16.530

0

600

16,22

Dầu điêzen 0,05S

13.020

300

300

2,10

Dầu hỏa

11.540

300

300

0

Dầu madut 3,5S

10.060

300

0

0

Nguồn: Cục Quản lý giá

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI THÁNG 10/2016


4/10

11/10

21/10

28/10

31/10

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

48,81

51,35

50,43

49,72

48,70

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,55

1,61

1,56

1,57

1,54

Giá xăng (USD/gallon)

1,47

1,49

1,49

1,48

1,47

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

2,92

3,27

3,14

2,76

3,10

 Nguồn: TCTC tổng hợp