Thiếu điều kiện có được công nhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất?

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với địa điểm kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất của doanh nghiệp (DN) liệu có phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như đối với kho, bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu (XK) của DN được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan đề cập tại Công văn số 1767/BTC-TCHQ hay không.

  Thiếu điều kiện có được công nhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất?
Công chức Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn DN mở tờ khai. Nguồn: internet

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, Công văn số 1767/BTC-TCHQ ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính quy định địa điểm tập kết hàng hóa gồm: “Khu vực cửa khẩu, cảng biển cảng hàng không quốc tế, ICD, Kho ngoại quan, Kho CFS, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa XK tại biên giới; Kho, bãi tập kết hàng hóa XK của DN được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan (Kho, bãi tập kết hàng hóa phải có tường rào ngăn cách, có cổng, cửa để khóa, niêm phong và có camera theo dõi)”.

Tuy nhiên, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, thực tế tại địa bàn quản lý của đơn vị mới chỉ có 1 địa điểm kiểm tra tập trung tại Hòa Xá, tỉnh Nam Định, còn lại địa bàn Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa chưa có địa điểm kiểm tra tập trung.

Do đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đề nghị Tổng cục hướng dẫn đối với địa điểm kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất của DN có phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như đối với kho, bãi tập kết hàng hóa XK của DN được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan đề cập tại Công văn số 1767/BTC-TCHQ hay không.

Cục Hải quan Thanh Hóa cũng kiến nghị trường hợp địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất của DN thiếu một trong các điều kiện quy định tại Công văn số 1767/BTC-TCHQ thì có được công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa XK tại nơi sản xuất của DN hay không. Các trường hợp trước ngày Công văn số 1767/BTC-TCHQ ban hành đã được công nhận địa điểm tại nơi sản xuất của DN theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, nhưng đến nay không đủ điều kiện theo quy định tại Công văn số 1767/BTC-TCHQ có được tiếp tục thực hiện hay phải hủy Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra.

Về việc khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, Công văn số 1767/BTC-TCHQ đề cập: “Người khai hải quan khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK sau khi tập kết hàng hóa XK tại các địa điểm theo quy định và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải cho cơ quan Hải quan”.

Vấn đề này, Cục Hải quan Thanh Hóa đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn, người khai hải quan nộp tờ khai hải quan và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải cho cơ quan Hải quan được thực hiện dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp (hồ sơ giấy hay điện tử). Trường hợp này áp dụng cho cả trường hợp thuộc luồng xanh hay chỉ áp dụng đối với hàng hóa thuộc luồng vàng và luồng đỏ.