Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Đức Nam (Quảng Ninh) sau khi học nghề, chưa nhận công tác thì đi nghĩa vụ quân sự 3 năm. Hiện nay, khi tính phụ cấp thâm niên nhà giáo, ông bị trừ 3% phụ cấp thâm niên 3 năm quân ngũ, 2% thời gian tập sự. Ông Nam muốn được biết, cách tính phụ cấp thâm niên như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu là thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điểm d Khoản 2 Điều 2, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định được cộng với thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo để tính hưởng phụ cấp thâm niên trong trường hợp: Nhà giáo trước khi đi nghĩa vụ quân sự đã có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề, tức là đã hoàn thành xong thời gian tập sự, thử việc theo quy định và tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục (sau khi hết tập sự, thử việc) thì đi nghĩa vụ quân sự theo luật định.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của ông Nam, đơn vị không tính thời gian 3 năm ông tham gia nghĩa vụ quân sự và thời gian ông tập sự, thử việc là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là đúng quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ.