Xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Đối với dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023.
Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 209/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Gần 256.700 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022

Gần 256.700 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022

Đấy là số lượng biên chế vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-TTg về biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước; biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
 Nghỉ hưu trước tuổi có được chính sách tinh giản biên chế?

Nghỉ hưu trước tuổi có được chính sách tinh giản biên chế?

Ông Nguyễn Minh Công - giáo viên tiểu học hạng III tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ hưu trí và chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Ông Công hỏi, ngoài việc được hưởng chế độ hưu trí, ông có được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ không?
Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch được xếp lương thế nào?

Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch được xếp lương thế nào?

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2019

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Hội nghị khách hàng – “Chìa khóa” phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hội nghị khách hàng – “Chìa khóa” phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện diễn ra ngày 30/11, một trong những giải pháp được Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đánh giá cao là hình thức tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua các hội nghị khách hàng của hệ thống đại lý bưu điện.